Producent legitymacji nauczycielskich

Legitymacje nauczycielskie producent

Jako producent legitymacji nauczycielskich, w naszej ofercie znajdą Państwo legitymacje służbowe nauczyciela, wykonane z PCV, zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 2006 r w sprawie wzoru i trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (DZ. U. Nr 189, poz. 1393).

Poniżej przedstawiamy Państwu wzór Legitymacji Służbowej Nauczyciela

legitymacja nauczycielska wzór

Aby otrzymać Legitymację Służbową Nauczyciela, osoba uprawniona występuje z wnioskiem o wydanie legitymacji do Dyrektora placówki oświatowej w której jest zatrudniona.
Legitymacje nauczycielskie nie są dokumentem obowiązkowym, a jedynie poświadczającym fakt zatrudnienia w danej szkole, przedszkolu lub innej placówce oświatowej.
Nie mniej jednak, fakt posiadania Legitymacji Służbowej Nauczyciela przyczynia się do wielu profitów. Są nimi na przykład ulgi w wysokości 33% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych (art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów) lub przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów).
Powyższa ulga na przejazdy jest przyznawana pomimo braku zapisów u przewoźnika.
Dodatkowe zniżki, nauczyciel korzystający z Legitymacji Służbowej Nauczyciela, może otrzymać w wielu instytucjach kulturalnych na terenie kraju jak i poza granicami. Ulgi te regulują zapisy poszczególnych jednostek.
Na podstawie artykułu 11a Karty Nauczyciela, Dyrektor placówki wystawia Nauczycielowi Legitymację Służbową Nauczyciela w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. Dyrektor może pobrać opłatę za wydanie legitymacji nauczycielskiej, nie większą jednak niż koszt jej wytworzenia.

Okres ważności na legitymacje nauczycielskie wynosi odpowiednio:

  • dla nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony – 3 lata od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem iż w trzecim roku kalendarzowym ważności legitymacji nauczycielskiej koniec ważności jest ustalony na ostatni dzień lutego;
  • dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony – obowiązuje czas trwania stosunku pracy.

Jeżeli ważność legitymacji wygasła lub stosunek pracy uległ rozwiązaniu, legitymacja staje się nieważna i należy ją zwrócić do szkoły. Anulowanie legitymacji polega na obcięciu jednego z rogów legitymacji i pozostawienie jej w aktach osobowych nauczyciela.
Nową legitymację wydaje się w przypadku jej utraty, zmiany imienia, nazwiska lub nazwy pracodawcy, uszkodzenia, zniszczenia, upływu terminu ważności. Przepisy nie przewidują wystawiania duplikatu, a zatem w przypadku zagubienia legitymacji nauczyciel może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej legitymacji.

ZAMÓWIENIE LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH NAUCZYCIELA

Na adres e-mail karty@udzialowiec.com.pl należy przesłać spakowany i zabezpieczony hasłem folder zawierający:

  • wniosek Dyrektora placówki o wydanie legitymacji dla wymienionych poniżej nauczycieli, opatrzony pieczęcią placówki, Dyrektora oraz podpisem;
  • Dane Nabywcy oraz Odbiorcy;
  • plik arkusza kalkulacyjnego .xls z bazą danych nauczycieli;
  • grafiki zawierające zdjęcia oraz podpisy nauczycieli;

Hasło należy podać w kolejnej wiadomości po e-mailu z danymi lub telefonicznie.
Przykładowy folder zawierający niezbędne pliki do pobrania poniżej:

LSN.zip
(hasło: legitymacje)

Rozporządzenie Ministra nt. wydawania legitymacji służbowych nauczyciela

POBIERZ ROZPORZĄDZENIE PDF


Legitymacje nauczycielskie producent – ceny:
Cena detaliczna Legitymacji Służbowej Nauczyciela to
9,50 zł netto (11,69 zł brutto)
Koszt przesyłki kurierskiej to
15 zł netto (18,45 zł brutto)
przy wykonanej przedpłacie lub z odroczonym terminem płatności (dla stałych Klientów) lub
17 zł netto (20,91 zł brutto) dla przesyłki z pobraniem należności przez kuriera.

Dla stałych Klientów oferujemy korzystne ceny oraz warunki płatności.

Legitymacje nauczycielskie producent : Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec, Olsztyn koło Częstochowy, ul. Narcyzowa 2