Producent legitymacji studenckich

Elektroniczne Legitymacje Studenckie

Nasza firma pragnie Państwu zaoferować Elektroniczne Legitymacje Studenta, zgodne ze wzorem zamieszczonym poniżej:

elektroniczne legitymacje studenckie

Elektroniczna legitymacja studenta jest elektroniczną kartą procesorową.
Legitymacja umożliwia studentowi do ulgowych przejazdów komunikacją miejską oraz do ukończenia 26. roku życia – do ulgowych przejazdów koleją i autobusami na podstawie odrębnych przepisów.

Legitymacja wyposażona jest w chip stykowy oraz może być wyposażona w bezstykowy interfejs Mifare. Według rozporządzenia jest ona dokumentem poświadczającym status studenta. Dodatkowo może być wykorzystywana jako karta biblioteczna, karta dostępu do laboratoriów, bilet komunikacji miejskiej itp.
Data ważności legitymacji studenckiej jest zapisana w postaci elektronicznej na chipie stykowym oraz zamieszczona na hologramie naklejanym co semestr na rewersie.
Blankiet legitymacji studenckiej wykonany jest z materiału laminowanego o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373

Jako producent legitymacji studenckich w procesie personalizacji legitymacji studenckiej nanosimy w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane:

  • kolorowe zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;
  • nazwa uczelni wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7 pkt, w dwóch lub trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, wyjustowana do prawej strony; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu, w kolorze czarnym;
  • imię do 24 znaków oraz nazwisko w dwóch wierszach, do 28 znaków każdy, wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 8 pkt, wyjustowane centralnie; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: oś pionowa tekstu 43,6 mm w poziomie i 24 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu, w kolorze czarnym;
  • data wydania wykonana krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym;
  • nr albumu wykonany krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym;
  • numer PESEL (dla obcokrajowców data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL) wykonany krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym;

Legitymacja Studencka producent informuje że została ona wprowadzona przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Od 2018 r. jej wzór określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 27 września 2018 r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001861/O/D20181861.pdf

ZAMÓWIENIE LEGITYMACJI STUDENCKICH

Na adres e-mail karty@udzialowiec.com.pl należy przesłać spakowany i zabezpieczony hasłem folder zawierający:

  • wniosek upoważnionej osoby funkcyjnej placówki o wydanie legitymacji dla wymienionych w pliku studentów, opatrzony pieczęcią placówki, osoby funkcyjnej oraz podpisem;
  • Dane Nabywcy oraz Odbiorcy;
  • plik arkusza kalkulacyjnego .xls z bazą danych studentów;
  • grafiki zawierające zdjęcia studentów.

Hasło należy podać w kolejnej wiadomości po e-mailu z danymi lub telefonicznie.
Przykładowy folder zawierający niezbędne pliki do pobrania poniżej:

ELS.zip
(hasło: legitymacje)

Cena Elektronicznych Legitymacji Studenckich jest uzależniona m. in. od ilości sztuk, wersji chipu umieszczonego w karcie. Wycena ustalana jest indywidualnie. Zapytania prosimy kierować na adres marketing@udzialowiec.com.pl